Ga naar hoofdinhoud

Ondernemersfonds Beverwijk voor een beter vestigingsklimaat

Welkom op de site van het Ondernemersfonds Beverwijk.
Het Ondernemersfonds Beverwijk is begin 2023 opgericht. Het heeft als doel om bij te dragen aan de economische vitaliteit en het lokale vestigingsklimaat van de stad. De gelden worden door middel van een heffing op de OZB-niet-woningen vanuit de Gemeente Beverwijk beschikbaar gesteld. Het fonds voorziet ons van de middelen om slagvaardig te opereren en adequaat de belangen te behartigen van alle ondernemers in Beverwijk. Door deze collectieve aanpak kunnen ondernemers zelf beslissen waarin ze willen investeren als het om bevordering van de economische vitaliteit en het lokale vestigingsklimaat gaat, de zogenaamde free-riders doen ook mee en de samenwerking tussen verschillende ondernemers, organisaties en sectoren wordt bevorderd.
Het Ondernemersfonds Beverwijk alloceert de opbrengsten aan de trekkingsgebieden evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat alleen samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds.

Unieke samenwerking

Het fonds is een gezamenlijke inspanning van de gemeente en de ondernemers in Beverwijk. De ondernemers zijn een afvaardiging van de vijf economische deelgebieden in Beverwijk: Beverwijk Centrum, de overige winkelcentra de horeca Beverwijk, de bedrijventerreinen in Beverwijk en de ondernemers in Wijk aan Zee.

Door de collectieve aanpak wordt de free-riders problematiek tegengegaan. Bovendien wordt met eigen geld de slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken zonder aan te hoeven kloppen bij de gemeente. Door een heffing op de OZB-niet-woningen dragen alle ondernemingen en organisaties in Beverwijk evenredig bij aan het fonds.

Via de economische deelgebieden waarbij de ondernemers  zijn aangesloten of onder vallen, kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan. Ook stimuleren wij de cohesie tussen de gebieden wat een win-winsituatie oplevert voor zowel de ondernemer als voor de inwoners van de gemeente Beverwijk.

Samen maken we ons sterk voor een dynamisch Beverwijk.

Het Ondernemersfonds Beverwijk is een stichting, die bestaat uit een dagelijks bestuur. Het bestuur kent een  vier ogen principe bij het  beoordelen van de aanvraag. Een soort van adviesraad. Het bestuur is samengesteld uit ondernemers en vertegenwoordigers uit alle vijf economische kerngebieden van de gemeente Beverwijk. Hiermee is het bestuur een brede vertegenwoordiging van alle trekkingsgerechtigden.
Het dagelijks bestuur komt maandelijks bij elkaar. Daarnaast komt meermaals per jaar het gehele bestuur bijeen. De Adviesraad bestaat ook uit de vertegenwoordigers van de vijf gebieden die een trekkingsrecht hebben in het fonds. De Adviesraad dient als klankbord voor het bestuur en fungeert daarnaast als extra controle van de vastgelegde processen en beoordeling van de aanvragen.

Dagelijks bestuur
Onafhankelijke voorzitter – Jacinta Lieuwes
Secretaris – Hans Visser
Penningmeester – Paul Klomp

Bestuursleden
Taylor van Marrelo (Horeca)
Peter Duin (Tip Wijk aan Zee)
René Koelman (Overige winkelcentra)

4-ogen bestuur/ Adviesraad
Ratna Kaitjily (Beverwijk Centrum))
…. (Overige winkelcentra)
….. (TIP Wijk aan Zee)
Steff van der Zon (Horeca)
Hans Blauwen (Beverwijk Business Docks)