Ga naar hoofdinhoud

Het college wil meer ruimte bieden voor ondernemers binnen de Spoorzone. Om dit mede mogelijk te maken wordt de ambitie voor woningbouw in de Spoorzone bijgesteld van 10.000 naar 7.000 woningen. Deze bijstelling betreft alleen woningbouw op het bedrijventerrein Business Docks. Het college heeft de raad hierover vandaag geïnformeerd.

De gemeenteraad heeft in 2021 de ambitie vastgesteld om in de Spoorzone een “stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied te creëren, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen”. Indertijd is als richtlijn bepaald om daar in 2040 ongeveer tienduizend woningen en vijfduizend extra arbeidsplaatsen te hebben gerealiseerd. Uit allerlei onderzoeken en gesprekken met betrokken partijen blijkt echter dat woningbouw op sommige locaties in Business Docks op gespannen voet staat met huidige economische activiteiten en de ook gewenste doorontwikkeling van de Zeehaven Beverwijk en andere zakelijke en regionale ambities.

Ruimte voor ondernemers

Het Beverwijkse college kiest er daarom voor om in Business Docks extra in te zetten op ondernemerschap. “Een van de doelstellingen van het programma Spoorzone Beverwijk is om een economisch vitaler gebied te creëren”, zegt wethouder Ali Bal. “Ook willen we het gebied verduurzamen. Daarnaast willen we ook vijfduizend banen toevoegen in de Spoorzone. Dit betekent dat we voldoende ruimte moeten behouden voor ondernemers om te kunnen ondernemen en verduurzamen. Dit vraagt om heldere kaders waar we wel en geen woningen willen toevoegen.”

Werkgelegenheid én woningbouw

De gemeentelijke ambities voor woningbouw in de Spoorzone komen volledig te liggen bij de Stadskant (ongeveer 2.000 woningen) en de deelgebieden Bazaar (ongeveer 3.500 woningen) en het daarnaast gelegen deel van de Parallelweg (1.500 woningen). “We zetten tot 2040 een streep door de woningbouwplannen in en rond de haven”, aldus Bal. “In deze gebieden blijft de focus volledig op het versterken van werk en ondernemerschap.”

Laat je bijpraten over Spoorzone Beverwijk

Meer weten over Spoorzone Beverwijk? Op 21 maart organiseert de gemeente in samenwerking met partners een informatiebijeenkomst over dit gebiedsprogramma. Tijdens dit event voor bewoners én ondernemers worden alle belangrijke projecten tegelijk gepresenteerd, zowel aan de stadskant als op bedrijventerrein Business Docks.

In het voormalige winkelpand aan Parallelweg 43 staan straks kraampjes met informatie over de verschillende deelprojecten. Dat varieert van concrete ontwikkelingen op de korte termijn, zoals de beoogde woningbouw op Ankie’s Hoeve, tot aan plannen voor de middellange termijn, zoals BazaarStad en het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte voor de stadskant van de Spoorzone.

De informatiebijeenkomst kent een vrije inloop tussen 17.00 en 21.00 uur in het voormalige Gaaf-pand op de Kop van de Haven. Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wij zorgen voor een hapje en drankje om de eerste trek te stillen. Neem vooral uw kinderen mee, want ook voor hen is er wat te doen.

Lees er meer over op www.spoorzonebeverwijk.nl